นายวัลลภ ทองรับใบ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ จากโครงการEGAT-EGCO ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และเอ็กโก้ กรุ๊ป ให้กับ โรงพยาบาลบางกรวย 2 (โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี) จำนวน 1 เตียง และมอบหน้ากากความดันบวกชนิดพกพาและหน้ากาก faceshield ระบบความดันบวก รวม 4 ชุด ให้กับ โรงพยาบาลบางกรวย