คุณสำราญ – คุณสมจิตร บุญถ้วน  บริจาคเงินให้โรงพยาบาลบางกรวย จำนวน 10,000 บาท วันที่ 9 ธันวาคม 2562

นางสาวชลิตา โพธิ์แจ้ง  บริจาคเงินให้โรงพยาบาลบางกรวย จำนวน 10,000 บาท วันที่ 9 ธันวาคม 2562