คุณกัญธนัช กรีมั่นทอง พร้อม ครอบครัว บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ตู้แช่ยา) จำนวน 2 ตู้ วันที่ 4 ธันวาคม 2562