ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมอนามัยมอบประกาศนียบัตรให้รพ.บางกรวย

กรมอนามัยมอบประกาศนียบัตรให้รพ.บางกรวย

กรมอนามัยได้มอบประกาศนียบัตรให้โรงพยาบาลบางกรวย ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

read more
รพ.บางกรวย ได้รับเกียรติบัตร

รพ.บางกรวย ได้รับเกียรติบัตร

    วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นพ.วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย ได้รับเกียรติบัตร จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)

read more