บัตรทอง หรือ บัตรประกันสุขภาพ  เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากเมื่อคุณต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ เพราะจะช่วยยืนยันว่าคุณมีสิทธิประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งการผ่าตัด การฝากครรภ์ ตลอดจนสิทธิในการรับยาต่าง ๆ นับว่าเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนสมควรได้รับ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้เลยว่าต้องทำบัตรทองที่ไหน สมัครบัตรทอง 2563 อย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และใครเป็นผู้มีสิทธิสมัครบัตรทองบ้าง

ทำบัตรทองที่ไหน 2563 บัตรทองทำที่ไหน

สถานที่ในการทำบัตรสิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือ บัตรทอง นั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

การทำบัตรทอง กรุงเทพมหานคร

คุณสามารถเดินทางไปทำบัตรทองได้ที่สำนักงานเขต จำนวน 19 เขตที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้เลย

การทำบัตรทอง ต่างจังหวัด

ในกรณีที่คุณมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ 76 จังหวัดนอกเหนือจากกรุงเทพฯ คุณสามารถสมัครบัตรทองได้ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลชุมชน/รัฐ หรือในกรณีที่สะดวกเดินทางไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ‘สำนักงานบัตรทอง’ ในจังหวัดหลักตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

ภาคเหนือ

 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาคกลาง

 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดนครสวรรค์
 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดสระบุรี

ภาคอีสาน

 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดนครราชสีมา
 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดอุดรธานี
 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก

 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดระยอง

ภาคตะวันตก

 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดราชบุรี

ภาคใต้

 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดสงขลา
 • สำนักงานบัตรทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้มีสิทธิทำบัตรทอง คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย
 • มีเลขประจำตัวประชาชน
 • ไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้

สมัครบัตรทองออนไลน์ ได้ไหม

ปัจจุบันคุณยังไม่สามารถสมัครบัตรทองออนไลน์ได้ แต่คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สมัครบัตรทอง รวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักงานบัตรทองในจังหวัดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของ สปสช. 

ทำบัตรทอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรมากมาย ไม่ว่าคุณจะทำบัตรทองให้ตนเอง หรือ ทำบัตรทองให้ลูก เพียงแค่คุณ เตรียมเอกสารทำบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรคให้พร้อม ก็จะช่วยให้สามารถ สมัครบัตรทอง 2563 ได้อย่างง่ายดาย ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

อย่างไรก็ตาม หากที่พักอาศัยของคุณไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ในการ ทำบัตรทอง จะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย
 • หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชนว่าได้ไปพักอยู่จริง

สิทธิบัตรทองมีประโยชน์อย่างไร

ผู้มีสิทธิทำบัตรทอง จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประกันสุขภาพมากมาย ดังนี้

 • สิทธิการคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สิทธิในการตรวจและเข้ารักษาพยาบาล ตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
 • สิทธิได้รับค่าอาหารและห้องสามัญ
 • สิทธิในการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ทำฟันปลอม รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม ใส่เพดานเทียมสำหรับผู้ที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่
 • ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

สอบถามข้อมูล บัตรทอง

คุณสามารถเข้าไปเช็คข้อมูล บัตรทอง ได้ที่เว็บไซต์ ‘เช็คสิทธิบัตรทอง’ ด้วยกรอกเลขที่บัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นหน้าเว็บไซต์จะปรากฏข้อมูลสิทธิบัตรทองที่คุณมีอยู่ ตลอดจนรายชื่อโรงพยาบาลที่คุณสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้

รายชื่อโรงพยาบาล บัตรทอง 2563

หากคุณต้องการเช็ครายชื่อโรงพยาบาล บัตรทอง 2563 คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลในโครงการประกันสุขภาพที่สามารถเลือกได้ที่เว็บไซต์ ‘ตรวจสอบโรงพยาบาลบัตรทอง’ ด้วยการพิมพ์ชื่อจังหวัดหรือโรงพยาบาลที่คุณต้องการตรวจสอบสิทธิบัตรทองลงไปก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการ